İnsan Ne Zaman Bağımlı Sayılır? Bağımlılıkla İlgili Doğru Bildiğimiz 5 Yanlış

Bağımlılık kişide bir hastalık tablosu olarak tespit edilmiştir. Aşağıdaki durumlardan yalnızca 3 tanesinin 12 aylık bir süre içerisinde görülmesi kişiye bağımlılık tanısı konulması için yeterlidir.

 • Rahatlamak veya keyif almak için kullanılan madde miktarının ya da dozunun, aynı tesiri sağlaması amacıyla kullanımının giderek artırılması
 • Bağımlılık yapıcı madde terk edildiğinde yahut azaltıldığında kişide bedensel ve ruhsal bir yoksunluk belirtisinin meydana gelmesi
 • Bağımlılık yapıcı madde kullanımını denetlemek veya terk etmek için gösterilen gayretin sürekli olarak boşa çıkması
 • Maddeyi temin etmek, kullanmak veya terk etmek için çok fazla zaman ve enerji harcanması
 • Toplumsal, mesleki veya bireysel etkinliklerin bağımlılık yapıcı madde kullanımı sebebiyle sürekli olarak azaltılması veya terk edilmesi
 • Bedensel veya ruhsal problemlere yol açmış olmasına rağmen madde kullanmaya devam edilmesi
 • Zamanla düşünüldüğünden ya da tahmin edilenden daha fazla madde kullanılmaya başlanması

Bağımlılıkla İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar

 • “Ben kendimi kontrol edebilirim. Bir kereden bir şey olmaz .” (Bu inanç ve söylem madde bağımlısı olmaya başlamanın ilk adımıdır. Bu düşünce ile kişi madde kullanılan mekân ve ortamlara girmekten çekinmez ve madde kullanımını normal karşılamaya başlar. )
 • “Ara sıra kullanmakla bir şey olmaz, bağımlılık yapmaz .”  (Bağımlılık yapıcı ve keyif veren maddeler ara sıra kullanılsa dahi vücudu hâkimiyeti altına alır ve hızla zarar vermeye başlar .)
 • “İradesi zayıf olan kişiler bağımlı olur. Benim iradem güçlüdür .”  (İnsanlar sadece iradeleri zayıf olduğu için madde bağımlısı olmazlar. Madde kullanmaya devam eden kişiler bir süre sonra iradesi zayıf bir insan haline dönüşür .)
 • “Madde yalnızca bağımlısı olan ve kullanan kişi için zararlıdır .” ( Bu düşünce bireyin toplumdan ayrı bir varlık olduğunu iddia eder ancak birey maddeyi kullanmaya devam ettikçe etrafındaki insanlar bundan olumsuz etkilenmeye başlarlar. Ayrıca madde bağımlısı olan kişiler toplumda üretkenliğini ve etkinliğini kaybederek tüketici bir insan olmaya başlarlar. Hatta madde bağımlısı insanlar maddeye ulaşmak için suç işlemek durumunda kalır.)
 • “Maddeyi herkes kullanıyor bir şey olmuyor .” ( Bu inanç ve düşünce insanın kendisine arkadaş veya yandaş arama çabasından kaynaklanmaktadır. İnsan kendisini vicdani ve ruhi olarak bu şekilde rahatlatmaktadır. Bu durum insanın bağımlı olduğu gerçeğini değiştirmez .)

Bir cevap yazın