Dünyanın En Eski Eserlerinden… Adana Misis Köprüsü

Gezilecek Yerler Türkiye

Misis Köprüsünün Tarihi Önemi

Adana merkezine 27 kilometre mesafede bulunan Misis, Ceyhan Nehri kıyısında tarihi İpek Yolu üzerinde bulunmaktadır. Neolitik dönemde yani M.Ö. 6 binli yıllarda Truva kahramanlarından Mopsus’un yaptırmış olduğu söylenen Misis Köprüsü; dünyanın en eski yapılarından birisi olarak bilinmektedir.

Taşkın suların dizginleyicisi Misis Köprüsü
Taşkın suların dizginleyicisi Misis Köprüsü

Hitit, Asus, Makedonya ve Selevkoslar’ın hâkimiyetine geçmiş olan Misis, daha sonra Roma ve Bizans devirlerinde de önemli bir merkez olarak faaliyetini sürdürmüştür. 8 asırdan itibaren tekrar imal edilmiş ve birçok savaşa sahne olmuştur.

Misis Köprüsünün Mimari Özellikleri

1517 yılından itibaren Osmanlı devletinin eline geçmiş olan Misiste günümüzde ayakta kalmış olan eserler M.S. 4. asra ait olan mozaikler, 9 gözlü taşköprü, akropoldeki surlar ve şehir kalıntıları ile 1542’de inşa ettirilen Havraniye kervansarayı ve 1648 de yaptırılmış olan tek kubbeli kubik mescittir.

Sirkeli köyü ise ile Ceyhan Nehri arasında bulunmakta ve tarihin neolitik döneme kadar uzanmaktadır. Sirkeli köyünün kenarında bir kaya üzerine oyulmuş 2 adet kabartmada Hititlere ait olduğu sanılan izler bulunmaktadır.

Misis Köprüsünün tarihi medeniyet tarihi kadar eskidir.
Misis Köprüsünün tarihi medeniyet tarihi kadar eskidir.

Misis Köprüsü Ulaşım

Misis Köprüsü ne Adana merkezinden Ceyhan ilçesine giden her türlü ulaşım araçları ile gidilebilir. Misis Köprüsü Türkiye tarih ve kültür turizminin önemli ziyaret noktalarından birisidir.

Bir cevap yazın