Asırlara Meydan Okuyan Yapı: Amasya Kalesi

Gezilecek Yerler Türkiye

Harşena Kalesi ismi ile de bilinen Amasya Kalesi denizden 700 metre, yeşil ırmaktan ise 300 metre yükseklikte bulunan bir kayanın üzerine inşa edilmiştir.

Bazı tarihçilere göre kaleyi Pontus Kralı Mithridates inşa ettirmiştir.

Birtakım tarihçilere göre ise Kumandan Karsan ya da Harsana inşa ettirdiği için kalem Harşena veya Harşena ismi ile anılmaktadır.

Amasya Kalesi Özellikleri

Amasya Kalesi tarih boyunca birçok mücadelelerin sahnesi konumunda bulunmuş; bu sebeple de birçok kez devletlerarasında el değiştirerek tahrip olmuştur.

Persler, Romalılar, Pontus ve Bizans devletlerinin egemenliğine geçen Amasya Kalesi, birçok saldırıya uğramış ancak egemen devletler tarafından yeniden inşa edilmiştir.

Amasya Kalesi 1075 yılında Müslüman Türklerin Amasya’yı fethetmesinden sonra ciddi oranda bir tadilat görmüş, 18. asra kadar kullanılmış ve bu asırdan sonra askeri mahiyetini kaybetmiştir.

Amasya Kalesi’nin tepe noktasındaki kesme duvarlar moloz taşlarla örülmüştür.

Amasya Kalesi'nden şehrin ve Yeşilırmak'ın görünüşü
Amasya Kalesi’nden şehrin ve Yeşilırmak’ın görünüşü

Yeşil ırmağın kıyısına kadar 8 savunma kademesi bulunan Amasya Kalesi’nde, Cilanbolu ismi ile anılan kalenin orta bölümünde yüksekçe bir yerden kayaya oyulmuş 150 basamak ile aşağıya inilen 8 metre çapında bir dehliz bulunmaktadır.

Amasya Kalesinden sarnıçlar, su depoları, Osmanlı dönemine ait hamam kalıntıları ve kayaya oyulmuş Pontus kral mezarları; Amasya Kalesi’nin tarihteki önemini göstermesi açısından bazı delilerdir.

Sur duvarlarının önemli bir bölümü ayakta kalmış ancak kale 1800’lü yıllardan itibaren hemen hemen hiç tadilat görmemiştir.

Amasya Kalesi’nde İçeri Şehir yani Hatuniye Mahallesi, Kızlar Sarayı ve Yukarıkale olmak üzere üç bölüm bulunmaktadır.

Amasya Kalesi'nde surlar
Amasya Kalesi’nde surlar

Yeşilırmak kenarı boyunca, İstasyon Köprüsü ile Hükümet Köprüsü arasında uzanan yaklaşık olarak 800 metrelik bir alanı kapsayan Hatuniye Mahallesi’nde Yeşilırmak’ın kuzeyinde yükselen antik sur duvarları üzerinde Amasya evleri, hamamlar ve camiler yaptırılmıştır.

Aşağıkale olarak da isimlendirilen bu kısıma Alçak Köprüden, İstasyon Köprüsü’nden, Sultan Beyazıt Camii karşısında bulunan Maden Köprüsü’nden ve Hükümet Köprüsü’nden giriş mümkündür.

Amasya Kalesi tüm şehri gören muhkem bir yapıdır.
Amasya Kalesi tüm şehri gören muhkem bir yapıdır.

Kızlar Sarayı ise demiryolu ile İçeri Şehir’den ayrı tutulmuştur.

Amasya Kalesi Ulaşım

Amasya Kalesi Amasya il merkezinin kuzeyinde bulunan Harşena Dağı’nın üzerinde yer almaktadır.

Hafta içi ve hafta sonu 08.00 – 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilen Amasya Kalesi’nin giriş ücreti 5 TL’dir.

Amasya Kalesi’ne özel araçla Amasya şehir merkezinin kuzeyindeki Harşena Dağı üzerinden ulaşılabilir.

Amasya Kalesi tarih ve kültür turizmi açısından her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmektedir.

Bir cevap yazın