Akdeniz’de Bir Hazine: Karatepe Aslantaş Milli Parkı

karatepe aslantaş

Gezilecek Yerler Türkiye

 • Türkiye’nin en gözde bölgelerinden olan Akdeniz Bölgesi’nin ender güzelliklerinden birisi de Karatepe Aslantaş Milli Parkı’dır.
 • Osmaniye il sınırları içerinde bulunan Karatepe Aslantaş Milli Parkı 1958 yılında Milli parklar Genel Müdürlüğü tarafından milli park ilan edilmiş ve o tarihten itibaren doğal koruma alanı olarak günümüze kadar gelmiştir.
 • 4295 hektarlık geniş bir alanı kaplayan Karatepe Aslantaş Milli Parkı Türkiye’deki milli parklar ile kıyaslandığında büyük bir alana sahiptir.
 Temiz doğasıyla Karatepe Aslantaş Milli Parkı
Temiz doğasıyla Karatepe Aslantaş Milli Parkı

Karatepe Aslantaş Milli Parkı’nın Tarihçesi

 • Karatepe Aslantaş Milli Parkı’nın konumlandığı alan M.Ö. 8. Yüzyıl Geç Hitit dönemine kadar dayanır. O döneme ait milli parkta yerleşim kalıntılarına ve kaleye rastlanmaktadır.  
 • Roma ve Bizans medeniyetleri döneminde de yerleşik kültür burada yaşamaya devam etmiştir. Roma ve Bizans kalıntıları da Karatepe Aslantaş Milli parkında sergilenen eserler arasındadır.
 • Karatepe Aslantaş Milli Parkı’nın ortasında Seyhan nehri geçmektedir. Hem su hem yeşil bir arada bu milli parkta buluşunca bitki ve hayvan çeşitliliği de fazla olmaktadır. O yüzden bu park hayvan ve bitki varlığı açısından oldukça zengindir.

Karatepe Aslantaş Milli Parkı’nda Bitki Varlığı

 • Milli parkın bir tarafı Amanos Dağlarına bir tarafı Toros Dağlarına baktığı için mediretan kuşağı ile benzer özelliklere sahiptir. Bu kuşağın özellikleri gereği ise kserofitik çalı ve orman toplulukları burada sık görülmektedir.
 • Bu bitki varlığı içerisinde yer alan dere, ırmak ve göl kenarlarında ise daha farklı bir bitki örtüsü ziyaretçileri karşılamaktadır.
 Karatepe Aslantaş Milli Parkı piknik alanları
Karatepe Aslantaş Milli Parkı piknik alanları

Karatepe Aslantaş Milli Parkı’nda Hayvan Varlığı

 • Karatepe Aslantaş Milli Parkı kuşlar bakımından zengin bir funaya sahiptir. Milli park sahasında farklı yapılarda habitat alanlarının bulunması, Aslantaş Baraj Gölü ve avcılığın yasak olması bu zenginliğin en sebepleri arasındadır.
 • Bu habitat alanları içerisinde bulunan 52 kuş familyasından 185 kuş türü bulunmaktadır. Bu 185 kuş türü içerisinde 120 tanesi  kırmızı liste içinde dünyaca koruma altına alınmış kuşlardır.
 • Karatepe Aslantaş Milli Park alanı içerisinde 17 memeli türü, 12 sürüngen türü ve 5 amfibi türü gözlemlenmektedir.
 • Farklı türlerden 22 balık türü de baraj gölü ve akarsular içerisinde yaşamını sürdürmektedir.

Karatepe Aslantaş Milli Parkı Kültürel ve Peyzaj Değeri

 • Ceyhan Nehri üzerine kurulan Aslantaş Barajı’nda tutulan 100 hektarlık su ile birlikte milli park alanı muhteşem bir peyzaja ve doğal bir güzelliğe kavuşmuştur.
 • Karatepe Aslantaş Milli Parkı’ndaki farklı yükseltilerden dolayı bazı alçak yerlerde ılıman Akdeniz iklimi, ziyaretçilerine kendini hissettirmektedir. Bu alanlarda nadir görülen endemik biki türlerine rastlanmaktadır.
 • Karatepe Aslantaş Milli Parkı’nın kuzey ve kuzeydoğu kısımlarındaki gür ağaçlık alan; su alanıyla birleştiğinde peyzaj özelliği olarak Akdeniz’in ender güzelliklerine sahne olmaktadır.
Karatepe Aslantaş Milli Parkı

Karatepe Aslantaş Milli Parkı Kültürel Özellikleri

 • Karatepe-Aslantaş Milli Parkı Geç Hitit dönemine ait M.Ö. 8. yüzyılda kendisini “Adana Ovası Hükümdarı” olarak tanıtan Asativata tarafından kuzeyde bulunan boylara karşı bir sınır kalesi olarak inşa edilmiştir.
 • Karatepe-Aslantaş kalesi M.Ö. 720 veya M.Ö. 680 yıllarında Asurlular’ın saldırıları neticesinde tahrip olmuş, yakılıp yıkılmıştır.
 • Bu Geç Hitit kalesinde bulunan ve Anadolu tarihi içerisinde karanlıkta kalmış bir kısmının aydınlığa kavuşmasında büyük katkısı olan eserlerin en önemlisi burada bulunan yazıtlardır. Geç Hitit dönemine ait bu yazıtları Açık Hava Müzesi içerisinde görmek mümkündür.

Karatepe Aslantaş Milli Parkı Rekreasyon ve Destinasyon Özellikleri

 • Alandaki patika yollarda doğa yürüyüşleri yapılarak ekoturizm faaliyetleri yapılmaktadır.
 • Doğa yürüyüşü sırasında alanda bulunan flora ve faunaya ait birçok canlı örneklerin fotoğrafları çekilerek fotosafari de gerçekleştirilmektedir.
 • Milli parktaki yazıtlar çift dillidir. 
 • Karatepe Aslantaş Milli Açık Hava Müzesinin girişinin sağında, Hitit hiyeroglif, solundakiler ise Fenike dilinde yazılmıştır.
 • Bu ortostatlar Karatepe’nin keşfinden önce çözülememiş olan Hitit hiyeroglif yazısının okunabilmesinde büyük role sahiptir. 
 • Fenike dilindeki metin, onun kelime kelime tekrarı olan hiyeroglif yazısının okunmasını da mümkün hale getirmiştir. Bu yazıtlar Fenike yazısı ve Hitit hiyeroglifi dili ile yazılmış olan en uzun metinler olarak karşımıza çıkar.
 • Karatepe-Aslantaş Kalesi 1 km uzunluğunda 3-4 metre kalınlığında olup, taştan örülmüş savunma duvarı ile çevrilmiştir. Belirli bir aralık düzeniyle yerleştirilmiş 28 adet dörtgen planlı burçla güçlendirilmiş duvarlar; yaklaşık olarak 5 km’lik bir alanı çevrelemektedir.
 • Hasancıklı mahallesinde bulunan eski mezarlıkta, kesme taş ve moloz dolgudan yapılma kilise harabesi yer almaktadır. Sarıdüzü Mahallesinde bulunan Doğu duvarı; izlenebilen bir bazilika kalıntısının mozaik taban döşemesini oluşturur. Üzerine buranın sahipleri (Mustafa Kayan) tarafından mozaiği koruyacak şekilde bir ev inşa edilmiştir.
 • Evin içinde bulunduğu meydanda bir zeytinyağı ezgi taşı, hemen arkasındaki tarlada M.S. 4. yüzyıl5/6. yüzyıl6/7. yüzyıl ve 13. yüzyıllara ait ince ithal, kaba ve kiremit parçaları tespit edilmiştir.
 • Karatepe köyü, Sarıdüz Mahallesi, Ayvalı Pınar mevkiinde saptanan eserler ise yassı tuğlalardan örülen hamam harabesidir. Bu hamamın Son Roma veya Bizans dönemi eseri olduğu tahmin edilmektedir.
 • Evin karşısında bulunan yamaçtaki tarlada M.S. 4-7. Yüzyıla ait ince ithal mallar, Domuztepe tipinde M.S. 5-6. yüzyıl ince ithal ve kaba mal ile küp ve kiremit örnekleri bulunan ve günümüzde halen sergilenen eserler arasındadır.
 • Karatepe köyü, Çürükler Mahallesi, Danakaya mevkiinde sarp kayalardan oluşmuş bir tepenin batı yamacında Roma dönemine ait olduğu düşünülen değirmen taşı, Doğu Sigilata ithal parçaları, zirvede büyük taşlardan örülmüş Demir Çağı’na ait olduğu düşünülen duvar, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen harçlı duvar da ziyaretçilere açıktır. Yerleşimin M.Ö. 2. Yüzyıl, M.S. 1. yüzyıl başlarına kadar devam ettiği tahmin edilmektedir.
 • Karatepe köyü, Aşağı Dikenli Mahallesinde, Roma çağına dair tuğladan inşa edilmiş bir tonozla örtülü çeşme, Dikenli Mahallesinde Roma Dönemine ait kaptaj yer almaktadır. 
 • Kızyusuflu köyü, Cennetler Mahallesindeki eski Kırağılı derenin zamanla Aslantaş Baraj sularının altındaki kuzey yamaçlarında çok önceleri pöhrekler bulunmuştur. Gümüzüme kadar çok aşınmış ve az miktarda, ihtimaldir ki Son Roma Çağı mutfak mallarına da rastlanmıştır.
Karatepe Aslantaş Milli Parkı Nerede

Bir cevap yazın