Ziya Osman Saba Hayatı, Sanatı, Eserleri

Ziya Osman Saba (1910 - 1957) Şair, yazar, hukukçu, yayıncı, Yedi Meşalecilerin öncüsü İstanbul'da doğan Ziya Osman Saba Galatasaray Lisesinden sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk...

Yedi Meşaleciler

Yedi Meşaleciler Cumhuriyet Dönemi Edebiyatında Öz Şiir Anlayışı Etrafında Eserler Veren Bir Topluluktur. Yedi Meşaleciler, Cumhuriyet döneminde Beş Hececilere tepki olarak doğmuş bir edebi...