Yedi Meşaleciler

Yedi Meşaleciler Cumhuriyet Dönemi Edebiyatında Öz Şiir Anlayışı Etrafında Eserler Veren Bir Topluluktur. Yedi Meşaleciler, Cumhuriyet döneminde Beş Hececilere tepki olarak doğmuş bir edebi...