Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir (1923-1960)

Serbest vezin, serbest nazım, özgür koşuk, serbest şiir isimleri ile anılan bu biçimde şiirin mısralar arasında herhangi bir ölçü ve uyak kuralı aranmaz. Ölçü...