Osmanlı Devlet Teşkilatı

Osmanlı Devleti’nde devlet teşkilatı, merkez ve eyalet olmak üzere ikiye ayrılırdı. Osmanlı Devleti’nde Merkez Teşkilatı Merkeziyetçi idareye sahip Osmanlı Devleti'nin başı, padişah, sultan, hünkâr,...