Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir (1923-1960)

Serbest vezin, serbest nazım, özgür koşuk, serbest şiir isimleri ile anılan bu biçimde şiirin mısralar arasında herhangi bir ölçü ve uyak kuralı aranmaz. Ölçü...

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Genel Özellikleri Sosyal ve siyasi ortam Millî Mücadelenin zaferle sonuçlanmasından sonra imzalanan Lozan Antlaşması ile ülkenin yeni sınırları belirlenmiş oldu....