15 Temmuz İstiklal Tüneli

Temmuz İstiklal Tüneli Hangi Bölgeleri Ve İlleri Birbirine Bağlamaktadır? 15 Temmuz İstiklal Tüneli ya da Ilgaz Dağı Tüneli adlarıyla anılmaktadır. Karayolu hattı Çankırı-Kastamonu arasında...