Türkiye’de Turizm

KPSS Güncel Bilgiler

İnsanların daimi olarak oturdukları ve yaşadıkları yerden çıkarak, gezme, görme, dinlenme ve eğlenme amaçlarıyla başka şehirlere ve mekânlara yaptıkları gezilere “turizm” adı verilir.

Türkiye’de Turizmi Etkileyen Faktörler

Türkiye’de turizmin olumlu yönde gelişmesini sağlayan faktörlerin en başında iklim şartları gelmektedir. Akdeniz iklim kuşağında bulunan Türkiye’nin özellikle kıyı bölgeleri turizm açısından elverişli hava şartlarına sahiptir.

Deniz suyu sıcaklığı ve güneşlenme süresinin uzunluğu açısından Akdeniz ve Ege kıyıları turizmin önemli merkezleri konumundadır. İklim faktörü deniz turizmi bakımından olumsuz etkisini Doğu Karadeniz kıyılarında göstermektedir.

Doğu Karadeniz kıyıları havanın yağışlı ve deniz suyu sıcaklığının düşük olmasından dolayı turizme yeterince elverişli değildir. İç kesimlerde Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da kış şartlarının çetin geçmesi turizmin olumsuz yönde etkilemektedir.

Türkiye’de yer şekilleri, turizmi bazen olumlu bazen de olumsuz etkilemektedir. Kıyıda dağların denize dik uzanması turizmin gelişmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye’nin bazı bölge ve yörelerinde çeşitli özelliklere sahip göl ve akarsular ile karstik şekiller, yüzyıllar boyunca oluşmuş yer şekilleri ile tarihi yapıların bir arada iç içe bulunması turizmin gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Ülkedeki iklim ve yeryüzü şekillerine göre oluşan bitki ve hayvan çeşitliliği de turizmi olumlu yönde etkilemektedir.

Dış ülkelerden gelen insanlara karşı yerli vatandaşların tutum ve davranışları turizmi olumlu veya olumsuz yönde etkiler.

Bir ülkede turizmin örgütlenmesi, belli bir sistematiği ve planlamaya oturtulması turizme olumlu katkılar sağlar.

Türkiye’de halı, deri işçiliği, dokuma, hazır giyim ve mücevher başta gelmek üzere turistlere sağlanan alışveriş imkânları turizmi olumlu yönde geliştirmektedir.

Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

Ülkemizin turizm potansiyeli bakımından turizm yöreleri ve gerçekleştirilebilecek turizm etkinlikleri açısından yılın her mevsiminde geniş bir yelpazeye sahip olduğu bilinmektedir. Türkiye dünya ülkeleri içerisinde gelişmekte olan bir ülke olduğu için ülke ekonomisinde turizmin katkısı büyüktür.

Türkiye’nin bulunduğu coğrafya bakımından doğu ile batı, Asya ile Avrupa ve Afrika’nın birleşme ve buluşma noktası olması sebebiyle turizm olanakları gelişmeye açıktır. Bu stratejik konuşlanma hem fiziki em de kültürel özellik göstermektedir.

Türkiye İnsanlık tarihi boyunca dünyada varlığını sürdürmüş olan hemen bütün medeniyetlerin konuşlandığı yahut uğradığı bir bölge olmuştur.

Turizmin getirdiği döviz etkisi, dış ödemeler dengesinde pozitif bir etki oluşturmaktadır. Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir arttığı için doğal olarak refah seviyesi yükselmektedir. Turizm bölgelerinde turist sayısı artış gösterdiğinde bu bölgelere yatırım yapılarak istihdam alanı sağlanmaktadır.

ÖNEMLİ: Denize girme ve güneşlenme süresi, deniz suyu sıcaklığı Karadeniz’den Akdeniz’e doğru gidildikçe artmaktadır. Buna enlem etkisi denir. Bu açıdan Ege ve Akdeniz kıyıları deniz ve güneşlenme turizmine en uygun yerler olarak ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Ülkemizde devlet turizmi destekleyerek dış ticaret açığındaki artışı azaltma yoluna gitmektedir. Türkiye’deki en geniş turizm sektörlerinden birisi de kongre turizmidir.

Turizmi Etkileyen Faktörler

Doğal faktörler

İklim özellikleri

Yer şekilleri

Akarsu ve göller

Bitki ve hayvan çeşitliliği

Beşeri (insani) faktörler

Tarihi miras ve zenginlik

Kültürel miras ve zenginlik

Ulaşım imkânları

Tanıtım ve reklam

Bir cevap yazın