Yedi Meşaleciler

yedi meşale

Yedi Meşaleciler Cumhuriyet Dönemi Edebiyatında Öz Şiir Anlayışı Etrafında Eserler Veren Bir Topluluktur.

 • Yedi Meşaleciler, Cumhuriyet döneminde Beş Hececilere tepki olarak doğmuş bir edebi topluluktur.
 • Beş Hececilerin savunduğu sanat anlayışına karşı, samimiyeti ve öz şiiri savunan yedi genç sanatçının meydana getirdiği bu topluluk Yedi Meşale adlı dergi etrafında toplanmıştır.
 • Beş Hececileri gerçeklere dayanmayan memleket edebiyatı anlayışına sahip olmakla suçlamışlar, canlı, içten ve realist bir edebiyat oluşturmayı amaçlamışlardır.
 • Yedi Meşaleciler adını da Yedi Meşale dergisinden almışlardır.
 • 1928 yılında yayımlamaya başladıkları Yedi Meşale adlı ortak kitapta oluşturdukları metinleri bir araya getirmişlerdir.
 • Bu yedi sanatçı beraber çıkardıkları Yedi Meşale adlı şiir kitabının önsözünde görüşlerini açıklamışlardır.
 • Yedi Meşaleciler Ce z v e si Ya mu k olarak kodlanabilir.

Yedi Meşale Sanatçıları:

 • Vasfi Mahir Kocatürk
 • Ziya Osman Saba
 • Sabri Esat Siyavuşgil
 • Cevdet Kudret Solok
 • Yaşar Nabi Nayır
 • Kenan Hulusi Koray
 • Muammer Lütfi Bahşi

Yedi Meşalecilerin Özellikleri

 • Canlılık, içtenlik ve her daim yenilik sloganıyla hareket etmişlerdir.
 • Varlaine, Mallarme gibi Fransız sanatçıları model almışlardır.
 • Şiirin konularını mümkün olduğunca genişletmeye çalışmışlardır.
 • ‘’Sanat sanat içindir’’ görüşünü savunmuşlar  
 • Geleneksel konulardan sıyrılarak yeni konular getirmişlerdir.
 • Modern Türk şiirini ilerletmek ve geliştirmek amacını gütmüşlerdir.
 • Anadolu’yu yurtseverlik anlayışıyla anlatmışlar lakin fazla başarılı olamamışlardır.
 • İşlenen konuları çeşitli görünümlerle zenginleştirmek istemişlerdir.
 • Şiirde canlı, samimi ve yeni bir ruhla ortaya koymak istemişlerdir.
 • Edebiyatımızda çok kalıcı olamamış, kısa süreli bir akis uyandırmışlardır.
 • İç dünyaya, eşyaya, hayata ve olaylara izlenimci bir ressam bakış açısıyla bakmışlardır.
 • Türk şiirine yeni bir duyarlık getirmişler, bu duyarlığı işledikleri konuları, imge ve benzetmelerle zenginleştirilmişlerdir.

Bir cevap yazın