Yaşar Nabi Nayır Hayatı, Sanatı, Eserleri

yaşar nabi nayır

Yaşar Nabi Nayır (190- 981) Şair, yazar, yayımcı

 • Üsküp’te doğmuş olan sanatçı Galatasaray Lisesinden mezun olmuştur. Bir süre bankacılık yaptıktan sonra gazetede, Türk Dil Kurumu’nda, Milli Eğitim Bakanlığı tercüme bürosunda çeşitli görevler almıştır.
 • Varlık Yayınevi’nin kurucusu olan Yaşar Nabi Nayır Varlık dergisini de çıkarmıştır.
 • 15 Mart 1981 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.

Yaşar Nabi Nayır Edebi Kişiliği / Sanatı

 • Yedi Meşale şiir topluluğunun kurucuları arasında bulunan Yaşar Nabi, sanat yaşamına şiir ile başlamıştır.
 • İlk zamanlarda döneminin şekil özelliklerini yansıtan şiirler yazarak Çocuk Dünyası, Yeni Kitap, Meşale, Hayat, Varlık gibi dergilerde yayınlamıştır.
 • Şiirlerinde genellikle sosyal konuları, acıları, sevinçleri, insanca zaaflarıyla halktan kişileri ve biraz da kendi iç tutkularını işlemiştir.
 • Şiirlerinde konu, üslup, nazım tekniği ve edebi sanatlar Beş Hececilerin etkisi altındadır.
 • Yaşar Nabi gönlü her zaman şiirde olmasına rağmen zaman geçtikçe birçok edebiyat türünü de denemiştir.
 • Roman, öykü, oyun, manzum destan gibi türlerde de kalem oynatmıştır.
 • İnceleme ve gezi kitapları çıkarmıştır.
 • Makaleler, denemeler, fıkralar yazmıştır.
 • Panait Istrati ve Balzac’ın eserleri başta olmak üzere Fransız şairlerden ve sanatçılardan çeviriler yapmıştır.
 • Yaşar Nabi’nin gençlik macerası olarak niteleyen bileceğimiz hikâye, roman ve oyunları yaşadığı dönemi aşamamış eserler olarak kalmıştır.
 • Zaten o yazınsal türlerdeki bu yaptıklarından ziyade edebiyatımızda yayıncılığı ile varlık göstermiştir.
 • 48 yıl boyunca hiç aksatmadan yayınladığı, halen günümüzde de yayınına devam eden Varlık dergisi, Türk edebiyatının en uzun soluklu dergisidir.
 • Varlık dergisi birçok yeni yazarı bünyesinde beslemiş ve geliştirmiştir.
 • Türk edebiyatına sunmuş olduğu büyük katkılar sebebiyle 1979 yılında Kültür Bakanlığı büyük ödülünü kazanmıştır.

Yaşar Nabi Nayır Eserleri

Şiir

 • Yedi Meşale
 • Kahramanlar
 • Onar Mısra

Roman

 • Bir Kadın Söylüyor
 • Âdem Ve Havva
 • Kahraman İzciler

Hikâye

 • Bu da Bir Hikâyedir
 • Sevi Çıkmazı
 • Oyun
 • Mete
 • İnkılap Çocukları
 • 5 Devir
 • Köyün Namusu
 • Radyofonik Öyküler

Biyografi

 • Ahmet Haşim
 • Ömer Seyfettin
 • Tevfik Fikret
 • Homeros
 • Moliere

Makale-İnceleme

 • Balkanlar ve Türklük
 • Edebiyatımızın Bugünkü Meseleleri
 • Nereye Gidiyoruz
 • Yıllar Boyunca
 • Atatürkçülük Nedir
 • Atatürk Yolu
 • Edebiyat Dünyamız
 • Dost Mektupları
 • Değişen Dünyamız
 • Çağımıza Ters Düşenler

Derleme

 • Genç Neslin En Güzel Hikâyeleri
 • Türk Nesir Antolojisi
 • Başlangıcından Bugüne Türk Şiiri
 • Günümüz Türk Hikâyeleri

Yaşar Nabi Nayır Onar Mısra Şiiri

Ayırma gözlerini gözlerimden bu akşam,
Böyle saatlerce bak, böyle asırlarca bak.
Gözlerine yavaşça yavaşça doldu akşam,
Göklerin ateşini kalbime boşaltarak
Benim içimde yaktı sanki gurubu akşam.
Senin kirpiklerinde bir damla oldu akşam.
Gündüzden gürültüden ve kainattan ırak,
Akşamı seyredeyim bakışlarında bırak,
Ayırma gözlerini gözlerimden bu akşam,
Böyle saatlerce bak, böyle asırlarca bak.

Yeşil çamlar altında uyuyor şimdi ada,
Şimdi kımıldamıyor zaman bile yerinden.
Ve apacık gözlerin en derin bir rüyada,
Ve güneş pırıl pırıl akıyor gözlerinden,
Bilsen duracak gibi nasıl yavaş vurmada
Kalbin öyle muntazam, kalbin öyle derinden.
Yüzünü ipek bir tül gibisaran terinden
Güneşi yudum yudum içtiğim şu lahzada
Ruhumuz yıkanıyor yanan sonsuz semada
Fırtınalı, karanlık günlerin kederinden.

Yaşar Nabi Nayır

“Yaşar Nabi Nayır Hayatı, Sanatı, Eserleri” üzerine 1 yorum.

 1. Geri bildirim: En İyi Yazarlar-Türk Şairler | Bilgi Gündem

Bir cevap yazın