Necip Fazıl Kısakürek, Hayatı, Sanatı, Eserleri

Necip Fazıl Kısakürek

Necip Fazıl Kısakürek (1905 – 1983) Yazar, Şair,

 • İstanbul’da dünyaya gelen Necip Fazıl Kısakürek ilk şiir kitabını 17 yaşında yayınladı.
 • Örümcek Ağı ve Kaldırımlar adlı şiir kitapları genç yaşta yayınladığı diğer eserleridir.
 • 1940’lı yıllardan itibaren İslami kimliğini ön plana çıkaran Necip Fazıl, Türk Edebiyatı Vakfı tarafından 1980 yılında Sultan-ı Şuara (şairlerin sultanı) unvanına layık görüldü.
 • Çeşitli gazete ve dergilerde yazarlık yaptı. Edebiyatın hemen bütün alanlarında kalem oynattı.

Necip Fazıl Kısakürek Edebi Kişiliği

 • Modern Türk şiirinin şairi olarak bilinen Necip Fazıl Kısakürek makale, tarih, eleştiri, biyografi, hikâye gibi düz yazı türlerinde eserleri olmasına rağmen asıl güçlü tarafı şairlik tarafıdır.
 • Geleneksel halk şiirimizin öz ve şekil yapısından faydalanmış, bu şiire Batılı, modern bir özellik kazandırmış ve daha sonraları dini duygularla şiiri zenginleştirilmiştir.
 • Sağlam bir teknikle, esrarlı iç alemini, felsefi görüşlerini, etkileyici bir üstlük ve anlatımla dile getirmiştir.
 • Divan, halk, Tanzimat ve Batı edebiyatını en ince detaylarına kadar bilen ve bunlara dair kalem oynatabilen bir şairdir. Serbest şiire prensip olarak karşı çıkmıştır. Sadece kafiyeye sığınmayı ise sahtekarlık addeder.
 • Ona göre duygu ve düşünce harmanlanarak şiir kalıbında sanat kaygısı ile dile getirilmelidir.
 • Necip Fazıl şiirin iç yapısı ile dış yapısı arasında bir uyum olması gerektiği fikrinden hareket eden bir sanatçıdır.
 • 1930’lu yılların başlarına kadar süren yoğun şairlik hayatında, ağır bastığı şiirler yazmıştır. Duygularının değişik şekillerde yansıtması farklı benzetmeler kullanarak şiirlerini renklendirmesi ile bu yılların şairleri arasında ayrı bir öneme sahip olmuştur.
 • Her şiirinde sanatından, ruhundan ve hislerinden ve düşüncelerinde ipuçları bulunmaktadır.
 • Necip Fazıl Kısakürek 1934’te ruh çalkantılarını, korkularını, iç hesaplaşmalarını, çocukluk yıllarına özgü anılarını, dış dünyadaki varlığı ve kendisi içindeki çekişmelerini ve arayışlarını şiirlerini yansıtmıştır.
 • Necip Fazıl’ın şiirlerinde anlaşılamayan ayak sesleri, periler, cinler, hayaletler, kabuslar, siyah kediler, geceleri insanın etrafında fıldır fıldır dönen kambur cüceler gibi ürpertici motifler yer almaktadır. Bu motiflerle Necip Fazıl birtakım gerçeküstü varlıklara eserlerinde temas etmiştir.
 • Bütün şiirlerinin bulunduğu Çile adlı kitabında şiirlerini ölüm, korku, uhde, tecrit gibi isimlerle gruplandırılmıştır. Bunlar o dönemde yeni, orijinal, sanatkarane ve insanlara çekici gelen ifadelerdir.
 • 1934 yılından sonra Necip Fazıl Kısakürek şiirlerinde toplumu ve toplumun içinde bulunduğu durumu yansıtmaya başlamıştır. Cemiyet konulu şiirlerinde toplumun kandırıldığını, gençliğin kokuşmuşluğunu ve insanların manevi duygulardan uzaklaştığını anlatmıştır. Necip Fazıl’a göre toplum uyarılmaya muhtaçtır. Türk milleti aslından kopmuş ve özüne dönmelidir. Şiir halkın duygu ve fikir hayatının yansıması olarak görür.
 • Necip Fazıl tiyatro yapıtlarında üstün bir ahlak felsefesini savunmuştur. Cinnet Mustatili isimli eserinde hapishane hatıralarına yer vermiştir. Sanatçının ve davasının mücadelesini vermek amacıyla büyük doğu dergisini yayınlamıştır.

Necip Fazıl Kısakürek Eserleri

Şiir

 • Örümcek Ağı
 • Kaldırımlar
 • Ben ve Ötesi
 • Sonsuzluk Kervanı
 • Çile

Hikâye

 • Hikayelerim

Roman

 • Aynadaki Yalan

Oyun

 • Tohum
 • Bir Adam Yaratmak
 • Künye  
 • Para
 • Nam-ı Diğer Parmaksız Salih
 • Reis Bey
 • Abdülhamit Han

Bir cevap yazın