Kenan Hulusi Koray Hayatı, Sanatı, Eserleri

kenan hulusi koray

Kenan Hulusi Koray (1906 – 1943) Şair, yazar, gazeteci

 • 7 Mayıs 1906 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Kenan Hulusi Koray, İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde yükseköğrenimini tamamlamıştır.
 • Hayatı boyunca memurluk ve gazetecilik yapmıştır.

Kenan Hulusi Koray Edebi Kişiliği / Sanatı

 • Kenan Hulusi Bir Tutam Saç, Beyaz Güller, Güzel ve Esrarengiz gibi ilk hikâyelerini Servet-i Fünun dergisinde yayınlanmıştır.
 • Yedi Meşale şairlerinin ilk altısı arasına öyküleriyle katılan tek yazardır.
 • Deniz’in Zaferi, Abajur, Bir Mezarcının Hayatı başlıklı üç kısa hikâyesi ile tanınmıştır.
 • Gazeteciliğin de tesiriyle küçük hikâye tarzını benimseyen yazar, korku ( fantastik ) türünde örnekler veren ilk hikâyeci olarak karşımıza çıkar.
 • Kısa cümlelerle meydana getirdiği ahenkli bir anlatımı, yalın ve doğal bir dili vardır.
 • Yerel konuşmaları canlı olarak yansıtmaya özen göstermiştir.
 • Kurgu yönüyle oldukça sağlam olan öyküleri işleniş, detayların seçimi ve diyaloglar yönüyle zayıftır.
 • Olayların değişik yerlerde geçmesi, değişik kuruluşlar denemesi, öykülerini aykırı bir hava ve sürükleyici bir özellik kazandırmıştır.
 • Bilgisizlik, köylünün dertleri gibi toplumsal hadiseler ve aşk, korku, acıma, özlem, insanlardaki çeşitli zaaflar gibi psikoloji konularına da ölçülerinde değinmiştir.
 • Konusu Arabistan’da geçen, masala çalan hikâyeleri ile çeşitli savaşlara dayalı hadiseler ele almıştır.
 • Konu çeşitliliği kadar, yazarın öykülerindeki kişiler de renkli karaktere sahiptir.
 • Bazı öykülerinin kahramanları ise hayvanlardan oluşmuştur lakin kişilerin fiziki ve psikolojik özellikleri, sosyal durumlarıyla pek ilgilenmemiş, bu sebeple hikâyelerindeki kişiler oldukça yüzeysel kalmıştır.

Kenan Hulusi Koray Eserleri

Hikâye

 • Bir Yudum Su
 • Bahar Hikâyeleri
 • Bir Otelde Yedi Kişi

Roman

 • Osmanoflar
 • Son Öpüş

Kenan Hulusi Koray Bahar Hikâyeleri Hakkında Bilgi

Kenan Hulusi Koray Bahar Hikâyeleri adlı kitabında 8 hikâyeyi bir araya toplamıştır. Arabistan çöllerinde geçen Esma’nın Aşkı isimli hikâye geleneksel edebiyata, daha çok da Leyla ve Mecnun’a gönderme niteliği taşımaktadır. Sözlü edebiyatın bu aşk destanı, dönemin aşk teması kapsamında yeniden ele alınmıştır.

Korku türünde üç hikâyenin yer aldığı kitapta Tuhaf Bir Ölümde zor durumdaki hastalara kan vermesi ile tanınan Hüseyin’in ölümünden sonra, ondan kalan hastalarının yaşadığı garip durumlar kaleme alınmıştır.

Gece Kuşu adlı hikâyede bir yarasa saldırısına uğrayan Gülmescit köyü muhtarının kızının garip durumu bir doktorun ağzından nakledilir. Bu öykü vampir mitine bir gönderme niteliğindedir.

Kavaklıkoz Hanında Bir Vaka adlı hikâyesinde ise bir handaki ürkütücü ortamı anlatan Kenan Hulusi bu hikâyesiyle korku türünde başarılı bir hikâye yazmıştır.

Bir cevap yazın