Ercüment Behzat Lav Hayatı, Sanatı, Eserleri

ercüment-behzat-lav

Ercüment Behzat Lav ( 1903-1984 )

 • İstanbul’da doğan Ercüment Behzat, İstanbul Sultanisini tamamladıktan sonra Darülbedayi’de aktörlüğe başlamıştır.
 • 4 yıl süreyle Berlin’de Stern Müzik Konservatuarı ve Renk Tiyatro Akademisinde öğrencilik yaptıktan sonra radyoda çeşitli görevler yapmıştır.
 • Ertuğrul Sadi ile Türk Akademi Tiyatrosunu kuran Ercüment Behzat Lav, toplumcu görüşü savunarak Nazım Hikmet’in yanında yer almıştır.

Ercüment Behzat Lav Sanatı/Edebi Kişiliği

 • İlk şiirleri 1926 yılında Resimli Ay, Servet-i Fünun Uyanış adlı dergilerde yayınlanan sanatçı, ölçülü ve uyaklı şiire karşı çıkmıştır.
 • Serbest ölçü ile yazan ilk Türk şairlerinden birisi olmuştur.
 • Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinde serbest ölçünün ilk uygulayıcılarından ve öncülerinden olan Ercüment Behzat Lav, toplumsal konuları ve ülke meselelerini irdeleyen şiirler yazmıştır.
 • Nazım Hikmet’in üslubuna ve havasına en yakın şiirler yazan sanatçıdır.
 • Batı ülkelerindeki modern şiir şekillerini yeni temalara uygulayan deneyci, yenilikçi bir şair olarak bilinmektedir.
 • Zamanın Batı’da moda olan, gelecekçilik, kübizm ve sürrealizm akımları tesirinde şiirleri bulunmaktadır.
 • İlerleyen yıllarda toplumcu şiirlerden etkilenmiştir.
 • 20. yüzyılın sanat akımlarının tesiri altında yazılmış şiirleri edebiyatımızı da derinden etkilemiş edebiyatımızda yenileşme sürecini başlatan ilk eserlerden olmuştur.
 • Türk şiirinde 40 kuşağının öncüleri arasında adı ön sıralarda geçen, özgür koşuğu ilk kullananlardan olan Ercüment Behzat, her zaman toplumsal bir duyarlılığın izini sürmüştür.
 • Şiirlerinde kimi zaman ironi öne çıkmaktadır. Bazen üstü örtülü sürrealistlerin çizgisini taşıyan buluşları ile öne çıkmaktadır. Bu anlamda Ercüment Behzat çağdaş şiirimizde önemli bir yere sahip olan; ironik şiir türünün ilk önemli temsilcileri arasındadır.
 • İlk kitabı S.O.S. ve ikinci kitabı Kaos adlı eserlerinde dilin sınırlarını hem sözcükler hem de biçim açısından zorlamıştır.

Ercüment Behzat Lav Eserleri

Şiir

 • S.O.S.
 • Kaos
 • Açıl Kilidim Açıl
 • Mau Mau
 • Üç Anadolu

Anı

 • Yıllar Böyle Geçti

Deneme – İnceleme

 • Kemalizmin Dramı
 • Atatürk Olmasaydı

Oyun

 • Karagöz Stepte
 • Altın Gazap
 • İşsizler Fevkalasriler
 • Hayvan Fikri Yedi
 • Kör İmralı’nın İnsanları
 • Sanatkâr Aşkı
 • Hep Ve Hiç
 • Siyah Beyaz
 • Aşağıdan Yukarı
 • Sahte Kahramanlar

“Ercüment Behzat Lav Hayatı, Sanatı, Eserleri” üzerine 1 yorum.

 1. Geri bildirim: En İyi Yazarlar-Türk Şairler | Bilgi Gündem

Bir cevap yazın