Abdülkadir Meriçboyu Hayatı, Sanatı, Eserleri

abdülkadir-mericboyu

Abdülkadir Meriçboyu (1917 – 1985) Şair, yazar, çevirmen

 • Asıl ismi İbrahim Abdülkadir Meriçboyu olan şair İstanbul’da doğmuştur.
 • Kuleli Askeri Lisesi’nden mezun olan İbrahim Abdulkadir, Ankara Harp Okulu son sınıftayken, Nazım Hikmet’in propagandasını yaptığı gerekçesiyle yargılanmış ve okuldan atılmıştır.
 • İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine giren Abdülkadir Meriçboyu, Tan gazetesinde düzeltmen olarak çalışmıştır.
 • Daha sonra arkadaşlarıyla Yürüyüş dergisini çıkarmış, şiirleri sebebiyle sürgün yemiştir.

Abdülkadir Meriçboyu Sanatı / Edebi Kişiliği

 • 1940 kuşağının lider toplumcu gerçekçi şairlerinden olan Abdülkadir Meriçboyu ilk şiirlerini Ali Karasu imzası ile yayınlamıştır.
 • Önceleri Faruk Nafiz Çamlıbel ve Necip Fazıl tesirinde şiirler yazmış, Nazım Hikmet’in şiirleri ile karşılaşınca şiir ve dünya görüşünde önemli değişikliklere gitmiştir.
 • Ses ve Yeni Edebiyat dergilerinde yayınlanan şiirlerinde bu tesir açık bir şekilde görülmüştür.
 • Bireysel dramı toplumsal sorunların birlikteliği içinde işlediği şiirlerinde Nazım Hikmet’in tesiri daha belirgin hale gelmiştir.
 • Yurt sevgisini dile getiren ilk kitabı Tebliğ adlı eserinde bir taraftan savaşa karşı çıkarken diğer taraftan yoksul Türk insanını gerçekçi bir bakış açısıyla yansıtmıştır.
 • Bireysel dramı toplumsal sorunların birlikteliği içinde ele alan ikinci kitabı Hoş Geldin Halil İbrahim dönemin şiirsel temayüllerinin dışında kalan şairin; ölçüsüz ve uyaksız yazma çizgisini değiştirmediğinin bir göstergesi olmuştur.
 • Olgunluk devresi şiirlerinde konuşma diline yakın bir üslup kullanmıştır. Türkülerden, halk şiirinden de geleneksel motiflerden faydalanmıştır.
 • Savaş, fakirlik, sürgünlük, hapislik acılarını yaşayan insanın hisleri, doğruya ve eşitliğe olan inancını; yalın, gerçekçi ve lirik bir üslupla yansıtmıştır.
 • Çarpıcı bitişler, tekrarlar ve ayaklar ile ses uyumları onun şiirinin öne çıkan özelliklerindendir.
 • 1940’lı sosyal gerçekçi şiirinin ortak temaları ve şekilleri ile Orhan Veli kuşağının bazı söyleyiş özelliklerini kaynaştırarak sentezci bir şiir diline ulaşmıştır.
 • Çeviri ve eski şiirleri sadeleştirme çalışmalarını sürdürmüştür.
 • İbrahim Abdulkadir bugünün Diliyle Hayyam, Bugünün Diliyle Tevfik Fikret isimli kitaplarını yayınlamıştır.
 • Avrupa ve 3 dünya ülkeleri şairlerinden tek başına veya ortaklaşa yaptığı birçok çeviriyi Dünya Halk Ve Demokrasi Şiirleri ismi altında bir araya getirmiştir.
 • Diğer yandan Brecht’ten yapmış olduğu şiir çevirileri ile Pol Eluard’dan Asım Bezirci ile birlikte çevirdiği Seçme Şiirler ülke genelinde büyük ilgiyle karşılanmıştır.
 • Abdülbaki Gölpınarlı ile Farsça aslından düz yazı biçiminde çevirdikleri Mevlana’nın şiirlerini serbest nazma dökerek Mevlana ismi ile bir kitapta toplamışlardır.

Abdülkadir Meriçboyu Eserleri

Şiir

 • Tebliğ
 • Hoş Geldin Halil İbrahim
 • Dört Pencere
 • Mutlu Olmak Varken
 • Bütün Şiirleri

Çeviri

 • Bugünün Diliyle Mevlana
 • İlyada Odessa
 • Bugünün Diliyle Tevfik Fikret
 • Seçme Şiirler
 • Dünya Halk ve Demokrasi Şiirleri
 • Portekiz Sömürgeleri Şiiri
 • Vietnam Şiiri
 • Filistin Şiiri

Anı

 • Harp Okulu Olayı ve Nazım Hikmet

Bir cevap yazın