AGİT Türkiye İlişkileri |KPSS Güncel|

agit türkiye

KPSS Güncel Bilgiler

Türkiye AGİT kurucu üyeleri arasında yer alan doğu bloğu ülkelerindendir. Teşkilatının siyasi, askeri, çevresel, insani ve mali boyutlarıyla tüm faaliyet alanlarına yapıcı ve çözüm odaklı bir tutum ve yaklaşım içerisinde olan Türkiye, bu açıdan

terörist faaliyetlere,

sınır güvenliği ve yönetimine,

ekonomik ve çevre konularına,

hoşgörüsüzlük ve ayrımcılıkla mücadeleye,

göç ve uyum sürecine,

insan ticaretine ve daha birçok alana sunduğu olumlu katkılar sebebiyle AGİT’in önemli stratejik üyelerindendir.

İlişkilerini AGİT birimleri ile düzenli bir diyalog içerisinde yürüten Türkiye örgütün etki alanının artırılmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarını sürdürmektedir.

Türkiye AGİT zirvesine 1999 yılında İstanbul’da ev sahipliğinde bulunmuştur. İstanbul Zirvesinde Avrupa Güvenlik Şartı diğer ismi ile İstanbul Şartı imza altına alınmıştır.

21. yüzyıl başlangıcında AGİT bölgesinde güvenliğin, barış ve istikrarın sağlanması amacıyla çeşitli ilke ve prensipler ortaya koyulmuştur.

İstanbul Şartı

AGİT faaliyetlerindeki erken uyarı, çatışmayı önleme, kriz yönetimi ve çatışma sonrası iyileştirme konularında çalışmaları daha etkin hale getirmek için İstanbul Şartında;

  • İşbirliğine Dayalı Güvenlik Platformu,
  • Süratli Uzman Yardım  
  • İşbirliği Ekipleri isimleriyle çeşitli sistemsel mekanizmalar oluşturulmuştur.

Türkiye’nin örgütten beklentileri arasında; AGİT coğrafyasına dahil tüm ihtilafların; örneğin Yukarı Karabağ, Abhazya, Güney Osetya gibi ülkelerin toprak bütünlüğünün ve egemenliğini sağlanması bulunmaktadır. Türkiye bu konularda olumlu ve yapıcı eleştiriler, çözüm odaklı önerilerde bulunmuş ve çözüme katkı sağlamıştır.

Diğer taraftan Kırım’da yaşanan gayrimeşru ilhak ve Ukrayna’nın doğusunda yaşanan çatışma ortamının engellenmesine yönelik olarak Türkiye’nin girişimleriyle “Ukrayna Özel Gözlem Misyonu” oluşturulmuştur. Türkiye bu sistemin oluştulmasında AGİT’i öncü konuma taşıyarak konuya uluslar arası önem atfetmiştir.

ÖGM’nin oluşmasında Ukrayna bölgesinde gerilimin en aza indirilmesi, bölgedeki huzur, barış ve güvenliğin tesis edilmesi ile beraber istikrarın teşvik edilmesine yönelik tüm çalışmalarda ÖGM başkanlığını 2 Nisan 2014 tarihinde Dışişleri Bakanlığı Eski Müsteşarı Emekli Büyükelçi Ertuğrul Apakan üstlenmiştir.

ÖGM, AGİT kararları uyarınca bölgede ateşkesin gözlemlenmesi, ağır silahların geri çekilmesi ve Ukrayna ile Rusya Federasyonu arasındaki sınır güvenliğinin üçüncü taraf devletlerce denetlenmesi görevlerini yapmaktadır. Türkiye bu anlamda hem Ukrayna hem de Rusya Federasyonu nazarında güven kazanmış hem de ÖDM’ye personel ve bütçe desteğinde bulunmuştur.

AGİT; Avrupa-Atlantik ve Avrasya Güvenlik Bölgesinde geniş bir güvenlik sahası anlayışı ile çalışmaktadır. Bu hedefleri açıklık, şeffaflık ve işbirliği ilkeleri doğrultusunda yürümektedir. Bu çerçevede aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Viyana Belgesi hazırlanmıştır. 57 AGİT üyesi ülkenin taraf olduğu Viyana Belgesi’nde muhtemel çatışmalara ve tehditlere yönelik önceden önem alınması ve uygulanması vurgulanmıştır. Viyana Belgesi 2016 yılında güncellenerek imzalanmıştır.

AGİT sahası oldukça geniş bir alanı kapsar.

1992 yılında imzalanan Avrupa’da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması (AKKA)

Avrupa coğrafyasında ve bölgesel düzeyde güçler dengesi,

askeri dengeler,

ülke içinde ve dışındaki askeri konuşlandırma şartları, AKKA tarafından belirlenmiştir.

Rusya Federasyonu NATO tehdidini gerekçe olarak gösterip, AKKA yükümlülüklerini tek taraflı olarak askıya aldığını bildirmiştir. AKKA yükümlülükleri bölgede anlaşmaya taraf olan 29 ülke tarafından kabul edilmekte ve uygulanmaktadır.

Açık Semalar Antlaşması ASA

Antlaşmaya taraf olan devletlerin topraklarında silahlardan arındırılmış ve özel algılayıcılar ile donatılmış uçaklarla gözlem uçuşları yapılmaktadır. Bu gözlemdeki amaç; antlaşmaya taraf olan 34 devletin ve Avrupa’nın silahsızlanma ve silahların kontrolü yönünde çeşitli düzenlemeleri getirmektir. Bu uçaklar silahsızlanma faaliyetleri için bir denetim aracı olarak kullanılmaktadır.

Türkiye AGİT için kapsamlı güvenlik anlayışına her hususta aktif katkılar sağlamakta ve bunun sürdürülebilir olması gayesiyle her fırsatta yapıcı çözüm ve eleştirilerde bulunmaktadır.

Türkiye insan hakları boyutunda ise Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımız olmak üzere;

AGİT bölgesindeki tüm vatandaş ve soydaşlarımızın maruz kaldıkları hoşgörüsüzlük,

yabancı düşmanlığı,

ırkçılık ve ayrımcılık olaylarının sona erdirilmesi

amacıyla uluslararası kamuoyunda sürekli faaliyetlerde bulunmaktadır.

Bu mücadelenin faaliyet ve misyon çalışmalarını Müslümanlara Karşı Ayrımcılık ve Hoşgörüsüzlük ile Mücadele Özel Temsilciliği ismi ile Doçent Dr. Bülent Şenay yürütmektedir.

Türkiye çevresel, ekonomik, siyasi, askeri güvenlik tedbirlerinin artırılması konusunda yapmış olduğu çözüme yönelik faaliyetler ile beraber uluslararası terör örgütü faaliyetlerinin acilen sona erdirilmesini talep etmektedir. Diğer taraftan yolsuzluk, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadeleye öncelik vermektedir. Göç yönetimi ise Türkiye’nin önem atfettiği ve sürekli gündeminde tuttuğu konulardan birisidir.

Bir cevap yazın